Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Ερώτημα σχετικά με τις Συνεντεύξεις Προσωπικού

Έχει παρατηρηθεί τελευταία το φαινόμενο να καλούνται συνάδελφοι για να προσέλθουν σε κάποιου είδους πολύωρη «συνέντευξη», στην οποία δοκιμάζονται οι γνώσεις τους και γίνονται προσωπικές ερωτήσεις. Μάλιστα, αυτοί που διενεργούν τις συνεντεύξεις έχουν στην κατοχή τους έγγραφα από το φάκελο του εργαζομένου, με βάση τα οποία κάνουν έλεγχο των γνώσεών του. Βέβαια, οι συνεντεύξεις αυτές κανονίζονται με απλή τηλεφωνική «εντολή» από τη Διοίκηση, χωρίς να αποστέλλεται γραπτή πρόσκληση, όπως προβλέπεται για οποιαδήποτε εργασία εκτός της θέσης που έχει οριστεί για τους συναδέλφους, ούτε καν σε μορφή e-mail.
  • Πότε βγήκε σχετική εγκύκλιος, μήνυμα ή γραπτή εντολή που να υποχρεώνει το προσωπικό για τέτοιου είδους προσελεύσεις;
  • Ποιος είναι ο απώτατος στόχος αυτών των συνεντεύξεων και κατά πόσο επηρεάζουν την βαθμολογική εξέλιξη των συναδέλφων;
Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για να δούμε που «το πάει» η Διοίκηση. Στο βαθμό που επιχειρήσει να συνδέσει αυτές συνεντεύξεις με την «Εθελουσία» πρέπει άμεσα να λάβουν την αγωνιστική μας απάντηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου