Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Ανακοίνωση #5/17: Να σταματήσουν τώρα οι φωτογραφικές διαδικασίες!

Περίεργα και επικίνδυνα παιχνίδια με τις εσωτερικές προκηρύξεις...
Απαιτούμε διαφάνεια και σεβασμό των κανονιστικών διατάξεων


Η πολιτική της τράπεζας για το ανθρώπινο δυναμικό της είναι βασισμένη στην αντίληψη, ότι οι όποιες ανάγκες της σε προσωπικό θα καλύπτονται είτε με ειδικούς συνεργάτες (για τις... ειδικές θέσεις) είτε με ενοικιαζόμενους (για λόγους υπερεκμετάλλευσης χωρίς δικαιώματα). Κάτι που συνιστά κατάφωρη παραβίαση του κανονισμού εργασίας, και κυρίως κατάφωρη διάκριση σε βάρος του προσωπικού της ΕΤΕ που έχει προσληφθεί με δημόσιο διαγωνισμό. Λες και μιλάμε για προσωπικό Β’ διαλογής. Διάκριση, που φτάνει σε ακραίους όρους, αν αναλογιστούμε τη νέα διοικητική δομή που προέκυψε από την αναδιάρθρωση του οργανογράμματος της τράπεζας.
Για να διαχειριστεί τις επιπτώσεις της πολιτικής της αυτής, η διοίκηση της τράπεζας ακολουθεί τακτική “μια στο καρφί και μια στο πέταλο”. Κάπως έτσι, το τελευταίο διάστημα προέκυψαν δύο διαδικασίες επιλογής προσωπικού, για τη Δ/νση Διαχείρισης Κινδύνων, αλλά και για τις ΜΕΠΕΔ Θεσσαλονίκης. Μόνο που, τα πράγματα δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνονται...Η παρέμβαση της “Πρωτοβουλίας” με ανοιχτή επιστολή προς 3 Δ/νσεις

Διαβάζοντας την Εγκύκλιο Β’33/8.2.2017 διαπιστώσαμε, ότι η διαδικασία επιλογής προσωπικού για τη Δ/νση Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών και Λειτουργικών Κινδύνων (Risk) είναι μια διαδικασία με αντικρουόμενα προαπαιτούμενα, που καταλήγουν στο να στενέψει σε μεγάλο βαθμό η δεξαμενή επιλογής. Κάτι που είτε παραπέμπει σε προειλημμένες αποφάσεις, είτε οδηγεί τη διαδικασία σε μη ολοκλήρωση, επαναφέροντας τη λύση της πρόσληψης συνεργατών στο προσκήνιο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι μένουν τεχνηέντως εκτός κριτηρίων πολλοί συνάδελφοι που έχουν όλες τις προδιαγραφές για το σχετικό προφίλ, αλλά για κάποιους ελάχιστους μήνες δεν έχουν συμπληρώσει 7ετία στην τράπεζα. Ενώ από την άλλη, αποκλείονται ικανότατοι συνάδελφοι, επειδή ακριβώς λόγω προαπαιτούμενου από την Εγκύκλιο λογιστικού βαθμού, έχουν πάνω από 9 χρόνια στην τράπεζα!!! Αναρωτιέται κανείς ποιοι απομένουν...
Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίσαμε να παρέμβουμε με ανοιχτή επιστολή προς τη συγκεκριμένη Δ/νση, αλλά και τις Δ/νσεις Ανθρώπινου Δυναμικού και Ελέγχου Δομής Κινδύνων. Υπενθυμίζουμε ένα απόσπασμά της:
“...παρακαλούμε να μας εξηγήσετε το σκεπτικό περί του αποκλεισμού των υπαλλήλων με βαθμό υψηλότερο του Λογιστή Β’ από τη σχετική διαδικασία επιλογής προσωπικού. Όπως προκύπτει από την Εγκύκλιο, για τη συγκεκριμένη διεύθυνση είναι επιθυμητό προσόν, για παράδειγμα, ο συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, προσόν που όπως γνωρίζετε δίνει 2 έτη βαθμολογικής προαγωγής στον υπάλληλο. Αυτομάτως αποκλείεται από τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής ικανός αριθμός συνάδελφων, που εργάζονται ίσως και λιγότερα από 9 χρόνια στην Τράπεζα, παρόλο που ενδέχεται να διαθέτουν τα υπόλοιπα απαιτούμενα προσόντα.
Επιπλέον, τίθενται συγκεκριμένα επιθυμητά προσόντα, όπως η επαγγελματική πιστοποίηση CFA, για την οποία ωστόσο, στα πλαίσια της εγκυκλίου Α’4/18.07.2016 σχετικά με την οικονομική υποστήριξη του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, απαιτείται να αιτιολογηθεί με συστατική επιστολή η σκοπιμότητα της συμμετοχής στο πρόγραμμα. Γεγονός που ενδεχομένως να καθιστά τους υπαλλήλους Δικτύου λιγότερο πιθανούς υποψηφίους.”

Ανοικτή επιστολή “Πρωτοβουλίας”, 13 Φεβρουαρίου 2017
Επίσημη απάντηση, μέχρι τώρα δεν λάβαμε. Για να μην αναφερθούμε και σε “περίεργες” μετακινήσεις, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής. Ούτε και υπήρξε κάποια δημόσια σχετική παρέμβαση από την πλευρά του ΣΥΕΤΕ, όπως θα περιμέναμε.
Ουσιαστική απάντηση στις αιτιάσεις μας, ωστόσο, λάβαμε λίγες ημέρες αργότερα, με τη δημοσιοποίηση νέας προκήρυξης, τη φορά αυτή με την Εγκύκλιο 63/15.3.2017 για μια θέση στις ΜΕΠΕΔ Θεσσαλονίκης...

“Φωτογραφική” διαδικασία επιλογής... ειδικού συνεργάτη!

Μετά την καθολική σε συμμετοχή απεργιακή κινητοποίηση στα χρηματοδοτικά κέντρα Θεσσαλονίκης, ενάντια στην πρόσληψη ειδικού συνεργάτη για τη συγκεκριμένη θέση, η οποία δυστυχώς δεν βρήκε συνέχεια με ευθύνη της πλειοψηφίας του ΔΣ ΣΥΕΤΕ, η διοίκηση αναγκάστηκε σε αναδίπλωση, δημοσιοποιώντας διαδικασία επιλογής για τη συγκεκριμένη θέση. Η οποία, ως δια μαγείας και πάλι, στενεύει τόσο πολύ τα κριτήρια, μέχρι το σημείο του να μην χωράει κανείς (ή έστω ένας!) από τα στελέχη του κορμού της ΕΤΕ. Οδηγώντας μεθοδευμένα, με τον τρόπο αυτό, στην ανακήρυξη ως “άγονης” της διαδικασίας, κάτι που θα ανοίξει το δρόμο για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου ειδικού συνεργάτη στη θέση...
Το επόμενο βήμα, ίσως, θα είναι τα... βιομετρικά κριτήρια σε ανάλογες διαδικασίες, ώστε πλέον να υπάρχει μηδενικό περιθώριο σφάλματος, σε σχέση με τις επιδιώξεις της διοίκησης!!! Επιστροφή, συνεπώς, σε ζοφερές μεθοδεύσεις του παρελθόντος, έστω κι από την άλλη όψη του νομίσματος.

Απαιτούμε σεβασμό στον Κανονισμό Εργασίας και διαφάνεια στις προκηρύξεις

Τα τελευταία 15 χρόνια ο Κανονισμός Εργασίας ξηλώνεται σταδιακά αλλά σταθερά από την κάθε φορά διοίκηση της ΕΤΕ. Ειδικά στα χρόνια των Μνημονίων, των ανακεφαλαιοποιήσεων και των πλάνων αναδιάρθρωσης, το ξήλωμα αυτό φτάνει στα επίπεδα γενικής αμφισβήτησης όλων των ρυθμίσεων. Ως εργαζόμενοι απαιτείται να ορθώσουμε συλλογικό και αγωνιστικό τείχος απέναντι σε τέτοιες μεθοδεύσεις.
  • Αιτούμαστε τη δημοσίευση των στοιχείων της διαδικασίας επιλογής των Εγκυκλίων Β’33 και Β’63 (υποψήφιοι-ες και επιτυχόντες/επιτυχούσες) στη διάθεση του ΣΥΕΤΕ. Η διαφάνεια και ο δημοκρατικός έλεγχος των πεπραγμένων της Διοίκησης αποτελεί ζήτημα κορυφαίας σημασίας.
  • Να εφαρμόζονται διάφανα και δημοκρατικά κριτήρια επιλογής στις εσωτερικές διαδικασίες επιλογής, σε διαβούλευση με το ΣΥΕΤΕ. Ταυτόχρονα, να επεκταθεί η διαδικασία επιλογής με προκήρυξη για ΟΛΕΣ τις θέσεις ευθύνης.
  • Αγωνιζόμαστε να σταματήσει οριστικά η πρακτική των διαφοροποιημένων εργασιακών σχέσεων στην ΕΤΕ. Λέμε ΟΧΙ στο πάρτι των συνεργατών. Λέμε ΟΧΙ στην εκμετάλλευση των ενοικιαζομένων.
  • Να καλυφθούν όλα τα κενά που προκάλεσε η τελευταία εθελούσια με προσλήψεις με βάση το άρθρο 3 του Κανονισμού Εργασίας (δημόσιος διαγωνισμός)
  • Να αναληφθεί δράση τόσο από το ΣΥΕΤΕ σε κεντρικό επίπεδο, όσο και από τη βάση του με συνελεύσεις στους χώρους εργασίας και δραστηριοποίηση των ΕΑΚ, ώστε να απομονώνονται και να αντιμετωπίζονται καταστάσεις δυσμενούς διάκρισης, ευνοιοκρατίας ή εργοδοτικής αυθαιρεσίας.
Θεωρούμε, ότι τα παραπάνω ζητήματα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ύλης που πρέπει να απασχολήσει την επερχόμενη Γενική Συνέλευση του ΣΥΕΤΕ. Καλούμε όλους και όλες σε μαζική συμμετοχή!

Κατεβάστε σε pdf την ανακοίνωση #5 της Πρωτοβουλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου