Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Ανοιχτή Επιστολή της "Π" προς τις αρμόδιες Δ/νσεις για την Εγκύκλιο Β'33

Η αξιοκρατική επιλογή προσωπικού από τον κορμό της ΕΤΕ, είναι για εμάς σημαντικό ζητούμενο, αφού απαντά τόσο στο εκτεταμένο φαινόμενο της κάλυψης θέσεων υψηλής ευθύνης από ειδικούς συνεργάτες, όσο και σε "περίεργα" φαινόμενα του παρελθόντος.
Διαβάζοντας την Εγκύκλιο Β'33/8.2.2017, από τη μια προκύπτει το θετικό, ότι δηλαδή θα υπάρξει μια κάποια διαδικασία επιλογής, χωρίς να προχωρήσει η διοίκηση σε νέες προσλήψεις συνεργατών. Από την άλλη, όμως, προκύπτει μια διαδικασία με αντικρουόμενα προαπαιτούμενα, που καταλήγουν στο να στενέψει σε μεγάλο βαθμό η δεξαμενή επιλογής. Κάτι που είτε παραπέμπει σε προειλημμένες αποφάσεις, είτε οδηγεί τη διαδικασία σε μη ολοκλήρωση, επαναφέροντας τη λύση της πρόσληψης συνεργατών στο προσκήνιο.
Για τους παραπάνω λόγους, ως "Πρωτοβουλία" στέλνουμε ανοιχτή επιστολή προς τη Διοίκηση της ΕΤΕ, ζητώντας έστω και την τελευταία στιγμή να τροποποιήσει τους όρους επιλογής που καθορίζονται με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο. Ταυτόχρονα, ζητάμε και από το ΣΥΕΤΕ να παρέμβει για το θέμα.
Αναλυτικά το κείμενο της Ανοιχτής Επιστολής:

Προς τις Δ/σεις:
Ανθρώπινου Δυναμικού (004)
Ελέγχου και Δομής Κινδύνων (030)
Διαχείρησης Χρηματοοικονομικών και Λειτουργικών Κινδύνων (961)

Σχετικά με την Υ.Ε. Β’33/08.02.2017 παρακαλούμε να μας εξηγήσετε το σκεπτικό περί του αποκλεισμού των υπαλλήλων με βαθμό υψηλότερο του Λογιστή Β’ από τη σχετική διαδικασία επιλογής προσωπικού.
Όπως προκύπτει από την Εγκύκλιο, για τη συγκεκριμένη διεύθυνση είναι επιθυμητό προσόν, για παράδειγμα, ο συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, προσόν που όπως γνωρίζετε δίνει 2 έτη βαθμολογικής προαγωγής στον υπάλληλο. Αυτομάτως αποκλείεται από τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής ικανός αριθμός συνάδελφων, που εργάζονται ίσως και λιγότερα από 9 χρόνια στην Τράπεζα, παρόλο που ενδέχεται να διαθέτουν τα υπόλοιπα απαιτούμενα προσόντα.
Επιπλέον, τίθενται συγκεκριμένα επιθυμητά προσόντα, όπως η επαγγελματική πιστοποίηση CFA, για την οποία ωστόσο, στα πλαίσια της εγκυκλίου Α’4/18.07.2016 σχετικά με την οικονομική υποστήριξη του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, απαιτείται να αιτιολογηθεί με συστατική επιστολή η σκοπιμότητα της συμμετοχής στο πρόγραμμα. Γεγονός που ενδεχομένως να καθιστά τους υπαλλήλους Δικτύου λιγότερο πιθανούς υποψηφίους.
Παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψη τις παρατηρήσεις μας και να προχωρήσετε σε βελτιωτική ανασκευή της παραπάνω εγκυκλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου